“உன் அலைபேசி எண்ணை அழிக்காமல் வைத்திருக்கிறேன்!” – இயக்குனர் அகத்தியன்

எப்படி அழிப்பது

உன் அலை பேசி எண்ணை. 

இனி என்ன செய்வது

அந்த எண்ணை வைத்துக்கொண்டு நான்.

அழைத்தால் யாராவது எடுப்பர்களா?

உன் பெயர் சொன்னால்

என்ன பதில் வரும்?

தவறுதலாய்

கை பட்டு வந்த அழைப்புகளில்

உரையாடிய தருணங்கள்

மறுபடியும் தவறுதலாய்

நிகழுமா?

அழிக்காமல் வைத்திருக்கிறேன்.

எப்படியும் ஒரு நாள்

இந்த அலைபேசி இறந்து போகும்.

அதுவரை உன் எண்

என்னிடம் உயிர் வாழட்டும்.

– அகத்தியன்

திரைப்பட இயக்குனர்