ஜோதிராவ் புலே பிறந்த தினமே மெய்யான ‘ஆசிரியர் தினம்’!

கல்வியும் அதிகாரமும் ஒரு சாராருக்கு மட்டும் என்கிற நிலை இருந்த காலக்கட்டத்தில் கல்வியின் மூலம் சமத்துவத்தை நிலைநாட்டும் முயற்சியைத் தொடங்கி வைத்த ஜோதிராவ் புலே குறித்து எத்தனை