“ஐரோம் ஷர்மிளாவின் முற்போக்கு தேர்தல் முறைக்கு மணிப்பூர் தயாராக இல்லை!”

அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்தவரை மிக புகழ்பெற்று இருந்தார். ஆனால் ஆயுதப்படை சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கவில்லையெனில் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறப்பேன் என 16 ஆண்டுகளாக சொல்லி வந்தவர், ஓவர்நைட்டில்