‘சங்கிகள் இல்லா தமிழகம்’ அமைக்க சூளுரைப்போம்!

எம் மண்ணுக்கு

‘தமிழ்நாடு’ என

பெயர் சூட்டப்பட்ட

இந்நன்னாளில்…

 

உலகெங்கும் வாழும்

தமிழருக்கும்

தமிழகத்தினருக்கும்

 

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு

பொங்கல்

வள்ளுவர் தின

 

நல்வாழ்த்துக்கள்!

 

‘சங்கிகள் இல்லா தமிழகம்’

அமைக்க சூளுரைப்போம்!

 

– பி.ஜே.ராஜய்யா

ஆசிரியர்

ஹீரோநியூஸ்ஆன்லைன் டாட்காம்