ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ‘மூப்பில்லா தமிழே தாயே” – முழுப்பாடல் வீடியோ

கவிஞர் தாமரை எழுத, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்து பாடியிருக்கும் “மூப்பில்லா தமிழே தாயே” பாடல் – வீடியோ:

Read previous post:
0a1d
கண்ணோட்டம்: “குதிரைவால்’ படத்தின் அரசியல் ஆபத்தானது!”

குதிரைவால் படம் புரியாததுதான் பிரச்சினையா? அப்படியெல்லாம் இல்லை. படம் புரிகிறது. தெளிவாகவே புரிகிறது. அதுதான் பிரச்சினை. ஒரு காலை எழும்போது நாயகனுக்கு குதிரை வால் முளைத்திருக்கிறது. அதற்கான

Close