‘விசாரணை’ விமர்சனம்

“போலீஸ் – உங்கள் நண்பன்” என்றும், அப்பாவிகளை காப்பாற்றுவதற்காகவும், நீதி நேர்மையை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் தான் காவல்துறை இருக்கிறது என்றும் பசப்பும் இயக்குனர்கள் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், ஹரி