“சமூக முரண்பாடுகளை பேசும் படங்களை மக்கள் வரவேற்கிறார்கள்!” – பா.ரஞ்சித்

“இப்போது பேய் படங்கள் ஒரு பக்கம் ஓடினாலும், ‘காக்கா முட்டை’, ‘ஜோக்கர்’ மாதிரியான சமூக முரண்பாடுகளை பேசும் படங்களும் மக்களை சென்று சேருகின்றன” என்று இயக்குனர் பா.ரஞ்சித்