“குழந்தைக்கு ‘தைமூர்’ என்று பெயர் வைத்தால் இங்கு யார் குடி மூழ்கிவிட போகிறது?”

இரண்டாவது உலக யுத்தத்தின்போது, பெலோருஷ்யாவில் மறுபடியும் அந்த கொடூரமான காண்டவ பர்வம் நிகழ்ந்தது. ஒட்டுமொத்த ஊர் மக்களையும் ஒரு கட்டிடத்திற்குள் தள்ளி அவர்களை ஜெர்மானிய இராணுவம் தீக்கு

நடிகை கரீனா கபூரின் குழந்தை மரணிக்க சபிக்கும் இந்துத்துவ காட்டுமிராண்டிகள்!

15ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியா மீது படை எடுத்து வந்து, வாளை உறையில் இருந்து உருவி எதிர்த்துப் போரிட ஆளில்லாமல், மாளாத செல்வங்களை கொள்ளை அடித்துக் கொண்டு போன. #தைமூரின் வீரசாகசப் படை