பெருமாள் முருகன் மீண்டும் எழுத்தாளராக மறுநுழைவு!

‘மாதொரு பாகன்’ நாவல் எழுதியதற்காக சாதி – மத வெறியர்களின் எதிர்ப்புக்கும், தமிழக அரசின் ஆணவ அடக்குமுறைக்கும் ஆளானார் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன். இதனால் ஏற்பட்ட மன

பெருமாள் முருகன் வழக்குத் தீர்ப்பும், ஆர்.எஸ்.எஸ். கயவாளி குருமூர்த்தியின் விஷக்கொடுக்குகளும்!

எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் எழுதிய “மாதொரு பாகன்” (ஆங்கிலத்தில் One Part Woman) நாவல், 1940களில் வாழந்த குழந்தைப் பேறு அற்ற காளி-பொன்னா என்ற தம்பதியரின் துன்ப