‘குற்றப்பரம்பரை’ சட்ட ஒழிப்பில் பெரியார், அம்பேத்கர், முத்துராமலிங்கம் பங்கு!

காவல் நிலையங்களிலும், சமூக பஞ்சாயத்துக்களிலும் சில குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர், அன்றாடம் கைவிரல் ரேகையைப் பதிய வேண்டும் என்ற ஒரு மனித விரோத சட்டம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் அமலில்