’சில்லுக் கருப்பட்டி’ – முத்திரை திரைப்படத்தில்…

சூர்யாவின் 2D Entertainment மற்றும் Sakthi film factory signature release ஆகியோரின் மிகப்பெரும் ஆதரவில் “சில்லுக்கருப்பட்டி” முத்திரை திரைப்படமாக மிகப்பெரும் எண்ணிக்கையிலான திரையரங்கில் 27.12.2019 அன்று வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தின் ஸ்டில்ஸ்:-