வாகா – விமர்சனம்

படத்தில் எடுத்த எடுப்பிலேயே, ‘தந்தி தொலைக்காட்சி’யின் ‘ஆயுத எழுத்து’ நிகழ்ச்சியில் ரங்கராஜ் பாண்டே ரகுநாத் ஆச்சார்யா, மூக்கை விடைத்துக்கொண்டு, முகத்தை உர்ரென்று வைத்துக்கொண்டு, ‘டைம்ஸ் நவ்’ தொலைக்காட்சியின்