அரிதாக நிகழும் அற்புதம் – ‘பாட்ஷா’!

பாட்ஷா படத்தை தொலைக்காட்சியில் அவ்வப்போது பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது சில பகுதிகளை விட்டிருப்பேன். முழுப் படத்தையும் துண்டு துண்டாகத்தான் பார்த்திருக்கிறேன்.  இன்று சத்யம் தியேட்டரில்