“இது தான் நான்! இது என் வாழ்க்கை!” – திலீபன் மகேந்திரன்

சுய பரிசோதனை. “திலீபன் மகேந்திரனா? அவன் கொடிய எரிச்ச தேச துரோகிதானே…?” ”திலீபன் மகேந்திரன் தேசிய கொடியை எரித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.” இந்த மாதிரிதான் என்னை பத்திய