சிறந்த இசையமைப்பாளர் – ‘தாரை தப்பட்டை’ இளையராஜா? “நோ கமெண்ட்ஸ்!”

தமிழின் சிறந்த திரைப்படமாக ‘விசாரணை’ – சரியான, நியாயமான தேர்வு. *** சிறந்த இசையமைப்பாளர் – இளையராஜா – தாரை தப்பட்டை – நோ கமெண்ட்ஸ். ஏதாவது