“ஓம் பூரி, இத்தனை சீக்கிரமாக எங்களை பிரிந்து சென்று விட்டீர்களே!” – ஷபனா ஆஸ்மி உருக்கம்!

“ஓம் பூரி… இத்தனை சீக்கிரமாக எங்கள் அனைவரையும் விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டீர்கள். வருந்துகிறேன்” என்று நடிகை ஷப்னா ஆஸ்மி உருக்கமாக கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் தலைசிறந்த நவரச