சவூதி அரேபியாவில் இளவரசருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றம்!

சவூதி அரேபியாவில் மன்னராட்சி நடக்கிறது. தற்போது இந்த நாட்டை சல்மான் என்ற மன்னர் ஆண்டு வருகிறார். இவரது அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் கபீர். இளவரசர் அந்தஸ்து