முப்பரிமாணம் – விமர்சனம்

இயக்குனர் பாலாவின் உதவியாளர் அதிரூபன் இயக்கிய படம் என்ற முத்திரை தாங்கி வெளிவ ந்திருக்கிறது ‘முப்பரிமாணம்’. நாயகன் சாந்தனுவும், நாயகி சிருஷ்டி டாங்கேவும் பொள்ளாச்சியில் சிறு வயதில்