திணைகள் தொலைத்து இன்று வெய்யில் வாங்கியது யார்?

ஞாயிறு போற்றிய இளங்கோவின் பேரப்பிள்ளைகளை வெய்யில் வெளியே செல்லாதீர்கள் அக்கறையோடு ஆணையிடுகிறார் ஆட்சியர் வேலைத்தலம் செல்லாமல் பிள்ளைகளின் சோற்றுத் தட்டுகளில் எதை இடுவதென சொல்லவில்லை எம் பூட்டன்