பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் துணை நடிகர் – நடிகைகள்!

ஷூட்டிங்கில் உதவி இயக்குனர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் துணை நடிகர் – நடிகைகள்தான். ஒரே ஒரு டயலாக் பேசுவதற்காக, காலையிலிருந்து தனக்கான காட்சி வரும்வரை காத்திருந்துவிட்டு, “ஆமாங்க,