நடிகை கரீனா கபூரின் குழந்தை மரணிக்க சபிக்கும் இந்துத்துவ காட்டுமிராண்டிகள்!

15ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியா மீது படை எடுத்து வந்து, வாளை உறையில் இருந்து உருவி எதிர்த்துப் போரிட ஆளில்லாமல், மாளாத செல்வங்களை கொள்ளை அடித்துக் கொண்டு போன. #தைமூரின் வீரசாகசப் படை