“தொகுதிப்பக்கம் ஏன் வருவதே இல்லை” என கருணாஸை கேட்டவர் கைது!

காமெடி நடிகர் கருணாஸூக்கு இருப்பும் பிழைப்பும் சென்னையில் தான். முக்குலத்தோரிடம் இருக்கும் சாதி வெறியைத் தூண்டிவிட்டு, அதை பயன்படுத்தி தனது செல்வாக்கை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில்