“மூடு டாஸ்மாக்கை”: திரண்டது மக்கள் வெள்ளம்!

“ஏதென்று தெரியாத இடத்தில்.. ஏதென்று தெரியாத நேரத்தில்.. என் தந்தை பெயரென்னவென்பதே அறியாமல்.. என் தாயின் பெயரென்னவென்பதையும் அறியாமல்.. மதுவருந்தி மயங்கிக் கிடந்தேன்…  ” – கரநாதன் நாவேர்