நட்பதிகாரம்-79 விமர்சனம்

உலகப் பொதுமறை என போற்றப்படும் திருக்குறளில் உள்ள 133 அதிகாரங்களில் (அத்தியாயங்களில்) 79-வது அதிகாரம் நட்பு பற்றியது. இந்த 79-வது அதிகாரத்தில் உள்ள 10 திருக்குறள்களிலும் நட்பின்