‘சவுகார்பேட்டை’ விமர்சனம்

தலைவாசல் விஜய் – ரேகா தம்பதியருக்கு இரட்டை வாரிசுகள். இந்த வாரிசுகளில் அண்ணன் ஒரு ஸ்ரீகாந்த். தம்பி இன்னொரு ஸ்ரீகாந்த். இதில் தம்பி ஸ்ரீகாந்த்துக்கும், ராய் லட்சுமிக்கும்