காதலும் கடந்து போகும் – விமர்சனம்

தென்கொரியப் படங்களை டிவிடியில் பார்த்து, அவற்றை திருட்டுத்தனமாக உல்டா செய்து தமிழ் படங்களாகக் கொடுத்து, “புதுமை இயக்குனர்” என போலியாய் பெயர் வாங்கி மார் தட்டித் திரியும்