பார்ப்பனியத்தை நிறுவத் துடிக்கும் படம் ‘ஒரு கிடாயின் கருணை மனு’!

தற்பொழுது தமிழகத்தில் நிலவிவரும் நூதன ட்ரெண்டு என்ன? உழைக்கும் மக்களின் அசைவ உணவுப் பழக்க வழக்கங்களை மாற்றுவதற்கும், சிறுதெய்வ வழிபாட்டை சமஸ்கிருத பார்ப்பனமயமாக்குவதற்கும் யதார்த்த பாணியில் பல