“நல்ல உணர்வை ஏற்படுத்தும் படமாக ‘திருப்பதிசாமி குடும்பம்’ இருக்கும்!” – இயக்குனர்

ஜே.ஜே.குட் பிலிம்ஸ் பாபுராஜா, ஜெம்ஸ் பிலிம்ஸ் முருகானந்தம்  இணைந்து தயாரிக்கும் படம் ‘திருப்பதிசாமி குடும்பம்’. இந்த படத்தில் ஜே.கே, ஜாகீன் என்ற இரண்டு கதாநாயகர்கள் அறிமுகமாகிறார்கள். முக்கிய