மோடியின் ‘செல்லாது’ அறிவிப்பை காறி உமிழும் வெளிநாட்டு பத்திரிகைகள்!

‘மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்தபோது அவரை “அண்டர் அச்சிவர்” – திறன் குறைந்தவர் – என அட்டைபடத்தில் செய்தி வெளியிட்டது அமெரிக்காவின் டைம் பத்திரிக்கை. அப்போது 56