‘பளபள’ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் – அயோக்கியத்தனங்களின் அடையாளம்!

ஏகப்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் அரங்கேறும் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கடையில் வேலை பார்க்கும் பெண்ணிடம் ஒருவர் உரையாடி ஏற்கனவே இணையத்தில் எழுதப்பட்ட செய்திதான் இது… “எந்த ஊர்