‘செண்பக கோட்டை’யில் பேய் ஓட்டுகிறார் ஓம்புரி!

எம்.ஜி.ஆர்., சிவாஜி கணேசன் இன்று உயிருடன் இருந்து, நடிகர்களாகவும் இருந்திருந்தால், பேய்களாகவோ, பேயோட்டிகளாகவோ தான் நடித்துக்கொண்டிருப்பார்கள். அந்த அளவுக்கு இன்றைய தமிழ் சினிமாவில் பேய்களின் ஆதிக்கம் தலைவிரித்து