மார்க்ஸ் நூலகமும், பார்வையற்றோருக்கான சேவையும் கண்ணனின் இரு கண்கள்!

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ‘பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்க’ளில் சோவியத் ரஷ்யாவில் அச்சாகிவந்த புத்தகங்கள் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டியவை. 1990கள் வரை ரஷ்யாவிலிருந்து முன்னேற்றப் பதிப்பகம், மிர் பப்ளிகேஷன்ஸ்

மார்க்ஸ் நூலக தோழர் கண்ணன் காலமானார்

ஒரு வருத்தமான செய்தி. தோழர் மார்க்ஸ் லைப்ரரி கண்ணன் இன்று காலை காலமானார். மார்க்சிய புத்தகங்களை சேகரித்து அதைப் பலரும் படிக்கும் வண்ணம் ஒரு நூலகமாய் தன்