தமிழிசை சௌந்தர்ராஜனுக்கு இரண்டு பகிரங்க கடிதங்கள்!

கடிதம் 1: பாரதிய ஜல்சா… சாரி… பாரதிய ஜனதா என்னும் மோ(ச)டி கட்சியின் அடுத்த கட்ட லோக்கல் டிராமாவை அரங்கேற்றும் தமிழ் வெ(ர்)சம்(ன்) தமிழிசைக்கு கபாலியின் தகராறான