திரையுலக நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கும் ‘பேமஸ் பிரிமியர் லீக்’ கிரிககெட் போட்டி அறிமுக விழா!

திரை நட்சத்திரங்கள் மற்றும் திரைக் கலைஞர்கள் ஒருங்கிணைந்து ‘பேமஸ் பிரிமியர் லீக்’ என்ற பெயரில் கிரிக்கெட் விளையாட இருக்கிறார்கள். இந்த ‘பேமஸ் பிரிமியர் லீக்’ கிரிக்கெட் போட்டியில்