சாதிய பாகுபாடுகளை, படுகொலைகளை சொல்லும் படம் ‘என்று தணியும்’!

“இது உண்மை கதையல்ல; உண்மைகளின் கதை” – தன் படத்தை  இப்படியாகதான் அறிமுகம் செய்கிறார் இயக்குனர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார். ஏற்கெனவே,  கீழ் வெண்மணி படுகொலை குறித்து  ‘ராமய்யாவின்