குழந்தை திருமணத்தை தடுக்கும் முயற்சி: ‘பயணம்’ – இசை வீடியோ!

சி.சி.எஃப்.சி என்ற நிறுவனம் குழந்தைகளின் நலனுக்காக சுமார் 50 வருடமாக பணியாற்றி வருகிறது. இந்நிறுவனம் வருடத்திற்கு சுமார் 5 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்து வருகிறது. இது