பிடித்த நடிகரின் சினிமா பார்ப்பது தேச துரோகமா?

சில நாட்களாக Facebook , Twitter பார்ப்பதில் தனி உற்சாகம் ஏற்படுகிறது. “திடீர்” போராளிகள் நிறைய பேரின் பதிவுகள் கிச்சு கிச்சு மூட்டுகின்றன. நிறைய சிரிக்கிறேன்… “நாடு