குடிமக்களின் வியர்வையை, ரத்தத்தை அரசே உறிஞ்சி குடிக்கும் அவலம்!

வரி வரி என்று வெறிபிடித்து வழிப்பறி செய்து, குடிமக்களின் வியர்வையை, ரத்தத்தை அரசே உறிஞ்சிக் குடிக்கும் அவலம்… 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். 4 லட்சத்துக்கு வரி