இந்துத்துவ வானரங்களே, படியுங்கள்: “திப்பு சுல்தான் – விடுதலைப்போரின் விடிவெள்ளி!”

“கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் குலைநடுக்கம்!” திப்புவின் மைசூர் அரசுக்கு அன்று லண்டன் பத்திரிகைகள் வைத்த பெயர் இது. “இந்தியாவில் கும்பினியாட்சி நீடிக்க முடியுமா?” என்ற அச்சத்தை எதிரிகளின் மனதில்