பாகுபலி தயாரிப்பாளர்கள் அலுவலகங்களில் வருமான வரி சோதனை: கருப்பு பண மீட்பு நடவடிக்கையா?

பாகுபலி திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் இன்று வருமான வரி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திடீர் சோதனை தெலுங்கு பட உலகில் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.