நடிகை “ஸ்ரீப்ரியங்கா” இனிமேல் “ஸ்ரீஜா”!

‘கங்காரு’, ‘வந்தா மல’, ‘கோடை மழை’ படங்களின் நாயகி ஸ்ரீப்ரியங்கா தனது பெயரை “ஸ்ரீஜா” என மாற்றிக் கொண்டுள்ளார். புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த தமிழ்ப் பெண்ணான ஸ்ரீஜா, வளர்ந்து