சண்டிக்குதிரை – விமர்சனம்

நாயகன் ராஜ்கமல் மண் பொம்மைகள் செய்யும் தொழில் செய்பவர். அதோடு, அவ்வப்போது ஊர் தலைவர் சொல்லும் சில எடுபிடி வேலைகளையும் செய்து வருபவர். அந்த ஊர் தலைவருக்கு